Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long

Nguyen Hung Cuong | 09:10 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC SƠ ĐỒ 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
LỜI NÓI ĐẦU 6

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP 8
1.1. Một số khái niệm cơ bản 8
1.1.1. Quản lý 8
1.1.2. Bộ máy quản lý doanh nghiệp 9
1.1.3. Tổ chức 9
1.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 10
1.1.5. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 11
1.1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành cơ cấu tổ chức 12
1.2. Một số mô hình về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 13
1.2.1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến( cơ cấu đường thẳng) 13
1.2.2. Cơ cấu chức năng( song trùng lãnh đạo) 15
1.2.3. Cơ cấu trực tuyến-chức năng 16
1.2.4. Cơ cấu trực tuyến-tham mưu 17
1.2.5. Cơ cấu ma trận 18
1.2.6. Cơ cấu chương trình-mục tiêu 19
1.3. Nội dung cơ bản của bộ máy quản lý doanh nghiệp 20
1.3.1. Thiết kế tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 20
1.3.2. Lựa chọn cán bộ quản lý 23
1.4. Các căn cứ hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy 27
1.4.1. Các nguyên tắc khi xây dựng bộ máy quản lý 27
1.4.2. Xác định chức năng cụ thể cần thực hiện 29
1.4.2.1.Phân chia chức năng 29
1.4.2.2. Phân tích và tổng hợp nhiệm vụ 30
1.4.2.3. Xác định quyền lực,quyền hạn, trách nhiệm 32

CHƯƠNG II: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG 35
2.1. Khái quát chung về công ty 35
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh 36
2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật, khả năng về vốn doanh nghiệp 38
2.2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 42
2.2.1. Vị thế của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh 42
2.2.2. Tình hình khách hàng, yêu cầu thị trường 42
2.2.3. Tình hình các nhà cung cấp 44
2.2.4. Các đối thủ cạnh tranh 45
2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 49
2.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 49
2.3.2. Cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp 50
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 53

3.1. Phân tích cơ cấu hiện hành 53
3.1.1. Phân tích cơ cấu tổ chức các phòng ban công ty 54
3.1.1.1. Hội đồng quản trị 54
3.1.1.2. Ban giam đốc 54
3.1.1.2. Phòng tổ chức hành chính 54
3.1.1.3. Phòng kế toán tài chính 59
3.1.1.4. Phòng kế hoạch kinh doanh 61
3.1.1.5. Phòng vật tư xe máy 64
3.1.1.6. Phòng thiết kế kỹ thuật 67
3.1.2. Phân tích, đánh giá công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty 69
3.1.2.1. Phân tích số lượng, độ tuổi, trình độ lao động quản lý 69
3.1.2.2. Phân tích điều kiện làm việc của lao động quản lý 71
3.1.2.3. Đánh giá chung về hiệu quản hoạt động bộ máy công ty 73
3.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 74
3.2.1. Tăng thêm số lượng cán bộ các phòng ban 74
3.2.1.1. Phòng hành chính 74
3.2.1.2. Phòng vật tư xe máy 76
3.2.2. Hoàn thiện chế độ phân quyền, ủy quyền 77
3.2.3. Giải pháp tuyển dụng, đào tạo phát triển, khuyến khích cán bộ 80
3.2.3.1. Phân tích công việc 80
3.2.3.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng cán bộ quản lý 83
3.2.3.3. Giải pháp đào tạo phát triển cán bộ quản lý 85
3.2.3.4. Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích 88
3.2.3.5. Hoàn thiện chính sách khuyến khích vất chất, tinh thần 91

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ 93
4.1. Một số đánh giá 93
4.1.1. Về bộ máy quản lý 93
4.1.2. Về kỷ luất lao động vật chất 95
4.2. Môt số kiến nghị 96
4.2.1. Về mặt số lượng nhân sự 96
4.2.2. Về mặt chất lượng cán bộ quản lý 98
4.2.3. Về bầu không khí văn hóa doanh nghiệp 98
Kết luận 99
Danh mục tài liệu tham khảo 100

LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình mở cửa và hội nhập nước ta đã bắt tay làm bạn với nhiều nước, các doanh nghiệp của chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách để có thể đứng vững được .Trong sự cạnh tranh gay gắt đó càng ngày người ta càng nhận ra tầm quan trọng của nguồn lực con người ,đó chính là nguồn tài sản quý báu của doanh nghiệp .Nguồn nhân lực là một trong 3 yếu tố đầu vào cơ bản nhất cuả quá trình sản xuất kinh doanh .Nhưng thông thường khi nhắc đến nguồn nhân lực là chúng ta nghĩ ngay tới những người công nhân sản xuất ,những người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm dịch vụ ma quên đi một bộ phận nguồn nhân lực vô cùng quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ công ty nào ,đó chính là đội ngũ cán bộ quản lý .Tuy họ không phải là người trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng họ giữ một vai trò quan trọng trong công tác điều hành sự hoạt động của công ty .Bộ máy quản lý được ví như những người cầm lái hướng con thuyền sản xuất kinh doanh đi đúng hướng ,đạt hiệu quả cao .Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của một tổ chức không phải là bất biến mà là khả biến .Nó tuỳ thuộc vào sự biến động của môi trường bên trong và bên ngoài.Khi các yếu tố này thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .

Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, đặc biệt là sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ cũng như nguy cơ tiềm tàng những cuộc khủng hoảng kinh tế, đòi hỏi doanh nghiệp luôn phải thay đổi để thích ứng. Đặc biệt là các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực xây dựng với nguồn vốn lớn, độ rủi do cao, khi có sự biến động của các yếu tố thì buộc doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy cho thích ứng với điều kiện..Chính vì thế cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý luôn luôn cần được hoàn thiện .Sự hoàn thiện này sẽ giúp cho tổ chức nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh ,tiếp tục tồn tại và phát triển đi lên ,nâng cao khả năng chiến thắng trong cạnh tranh. Công ty cổ phần xây dựng thăng long mớ được thành lập nhung đã có những bước tiến vượt bậc. Mặc dù vậy, trong quá trình phát triển của mình công ty không tránh khỏi những tác động khách quan bên ngoài, để vượt qua và phát triển hơn nưa thì công ty phải luôn thay đổi đặc biệt là bộ máy quản lý của công ty.Trong qua trình thực tập ở công ty được sự giúp đỡ của các thầy cùng các anh chị trong công ty e đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý”. Đề tài hoàn thành nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cố trong bộ môn, đặc biệt em xin trân thành cảm ơn Thầy Trần Duy Vân, và các cô chú, anh chị trong ban lãnh đạo công ty Cổ phần xây dựng thăng đã cung cấp tài liệu và chỉ bảo tận tình cho em từ chỗ mơ hồ thành rõ ràng.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn khó tránh khỏi những sai sót chưa thể khắc phục được, còn nhiều ý kiến chủ quan của cá nhân nên bài làm có thể thiếu tính logic. Do vậy rất mong sự chỉ bảo của thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Duy Vân, cùng toàn thể các thầy cô và ban lãnh đạo công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long, phòng tổ chức của công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài này.

http://tailieunhansu.com/diendan/f590/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-co-cau-chuc-bo-may-quan-ly-cong-ty-co-phan-xay-dung-thang-long-42829/#post46809
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang