Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoạt động tuyển mộ tại công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT, thực trạng và giải pháp

Hoạt động tuyển mộ tại công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT, thực trạng và giải pháp

Ngọc Mai | 22:46 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I – LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN MỘ NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 3
1. Khái niệm và vai trò tuyển mộ nhân lực. 3
1.1 Khái niệm tuyển mộ 3
1.2 Vai trò của tuyển mộ nhân lực 3
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển mộ nhân lực trong tổ chức. 4
2.1 Các yếu tố thuộc về tổ chức. 4
2.2 Các yếu tố thuộc về môi trường 4
3. Nội dung của tuyển mộ nhân lực trong tổ chức. 5
3.1 Tuyển mộ 5
3.2 Nguồn tuyển mộ. 6
3.2.1 Nguồn tuyển mộ bên trong tổ chức. 6
3.2.2 Nguồn tuyển mộ từ bên ngoài tổ chức. 7
3.3 Phương pháp tuyển mộ 8
3.3.1 phương pháp tuyển mộ bên trong tổ chức. 8
3.3.2 phương pháp tuyển mộ bên ngoài tổ chức. 8
3.4 Quy trình tuyển mộ 9
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN MỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 11
1. Giới thiệu chung về công ty 11
1.1 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty. 11
1.2. Một số hoạt động kinh doanh của công ty 13
1.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty. 13
1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty 13
1.5. Chính sách tuyển dụng của công ty 14
2. Phân tích thực trạng quy trình tuyển mộ nhân lực tại công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT. 15
2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển mộ. 15
2.2. Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng 17
2.3. Tìm kiếm và thu hút hồ sơ ứng viên 18
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN MỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT. 22
1. Chiến lược của công ty năm 2010 22
2. Một số giải pháp hoàn thiện tuyển mộ của công ty. 22
2.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tuyển mộ. 22
2.2. Nâng cao chất lượng quảng cáo tuyển mộ. 23
2.3. Cải thiện công tác xây dựng bản mô tả công việc. 23
2.4. Một số giải pháp khác. 24
KẾT LUẬN 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

LỜI MỞ ĐẦU
I - TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Doanh nghiệp là sự kết hợp của nhiều nguồn lực có nguồn lực tài chính, nguồn lực thông tin, công nghệ kỹ thuật, nguồn lực con người…Trong đó nguồn lực con người là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức. Vì vậy, các doanh nghiệp tốn rất nhiều công sức đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân sự trình độ cao.

Tuyển mộ là bước đầu của quá trình tuyển dụng ảnh hưởng tới quá trình quản trị nhân lực, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Đây là khâu quan đầu tiên quan trọng giúp tổ chức trong tương lai có một đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng công việc, nâng cao hiệu quả năng suất lao động. Do đó, nó cần phải có sự quan tâm đúng mức của tổ chức.

Vì vậy, em đã chọn đề tài: “ Hoạt động tuyển mộ tại công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT, thực trạng và giải pháp.”

II - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
• Phân tích thực trạng quá trình tuyển mộ của công ty.
• Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyển mộ.
• Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quá trình tuyển mộ của công ty.

III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nguồn số liệu: Thứ cấp: giáo trình quản trị nhân lực, tài liệu của công ty, báo, tạp chí…internet
Phương pháp nghiên cứu:
• Phương pháp so sánh
• Phương pháp thống kê
• Phương pháp tổng hợp
IV - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Qúa trình tuyển mộ nhân lực tại công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT.

V - KẾT CẤU ĐỀ ÁN
CHƯƠNG I – LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN MỘ NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC.
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN MỘ TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT.
CHƯƠNG III – HOÀN THIỆN TUYỂN MỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT.
http://tailieunhansu.com/diendan/f583/hoat-dong-tuyen-mo-tai-cong-ty-co-phan-he-thong-thong-tin-fpt-thuc-trang-va-giai-phap-43515/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang