Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình

Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình

ngocmai209 | 13:21 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC. 3
1.1. Một số khái niệm cơ bản: 3
1.2 . Vai trò của tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực: 3
1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển mộ , tuyển chọn nhân lực. 4
1.4.Những yếu cầu đối với quá trình tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực 6
1.5 Quá trình tuyển mộ nhân lực 7
1.5.1 Quy trình tuyển mộ nhân lực 8
1.5.1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ nhân lực. 8
1.5.1.2. Thu hút ứng viên 10
1.5.1.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ 11
1.6. Quy trình tuyển chọn nhân lực: 12
1.7. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực trong một tổ chức. 18
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI HỘI SỞ MIỀN BẮC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 20
2.1. Những đặc điểm chung của ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ảnh hưởng đến công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực. 20
2.1.1. Quá trình hính thành và phát triển của ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình. 20
2.1.2. Sản phẩm, loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. 23
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng ABBANK. 26
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm gần đây. 30
2.2. Đánh giá về công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại ngân hàng. 33
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở miền Bắc ngân hàng 35
2.2.1.1. Yếu tố bên trong 35
2.2.1.2. Yếu tố bên ngoài. 36
2.2.2. Đánh giá quá trình tuyển mộ. 36
2.2.2.1. Các nguồn tuyển mộ chính. 36
2.2.2.2. Phương thức tuyển mộ với từng nguồn. 38
2.2.3. Quy trình tuyển chọn chung tại Hội sở 40
2.2.4. Đánh giá chung công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc hàng thương mại cổ phần An Bình. 45
2.3. Đặc điểm nguồn nhân lực của ngân hàng. 46
2.4. Nhận xét về mục tiêu đối với công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại hội sở ngân hàng ở Miền Bắc. 48
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI HỘI SỞ MIỀN BẮC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH. 52
3.1. Phương hướng hoạt động chung của ngân hàng trong thời gian tới 52
3.1.1. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 52
3.1.2. Chính sách tuyển dụng nhân sự tại Hội sở Miền Bắc ngân hàng Thương mại cơ phần An Bình. 53
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình. 54
3.2.1. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực . 54
3.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển mộ 56
3.2.3. Hoàn thiện công tác tuyển chọn. 58
3.2.4. Một số giải pháp khác 64
KẾT LUẬN 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
PHỤ LỤC i

LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Trong bất kì một tổ chức nào thì nguồn nhân lực luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng vào sự thành công trong hoạt động của mình. Trong khi các nguồn lực khác tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng cạn kiệt, sự cạnh tranh trên thị trường giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt thì chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh cho mình thông qua nguồn lực con người được coi là một lựa chọn hàng đầu của các nhà quản lí. Đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ thì hơn bao giờ hết yếu tố con người là chìa khóa then chốt quyết định thành công hay thất bại cho doanh nghiệp vì vậy hàng loạt các chiến lược thu hút nhân tài về cho doanh nghiệp được xây dựng và triển khai thực hiện. Đối với em được thực tập tại Hội sở miền Bắc ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình là một cơ hội tốt cho em tiếp xúc thực tế, tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Đặc biệt trong giai đoạn này do tình hình phát triển kinh tế ngày càng sâu rộng, ngân hàng ngày càng triển khai rộng mạng lưới của mình trên khắp toàn quốc thì vấn đề thu hút nhân lực được tiến hành liên tục vì vậy nó là lí do cho em lựa chọn đề tài về màng tuyển dụng nhân lực. Hiện nay Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đã xây dựng quy trình tuyển dụng nhân lực áp dụng trên toàn hệ thống, tuy vậy quy trình vẫn còn nhiều bất cập về mặt nội dung cũng như trong quá trình thực hiện còn có thiếu sót vì vậy mà em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình”.
Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực.
Phạm vi nghiên cứu: Hội sở miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình- Số 36 Hoàng Cầu- Đống Đa- Hà Nội.
Mục đích nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu với những mục đích chính sau:
- Hệ thống và củng cố lí thuyết cơ bản về tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực làm cơ sở lí luận cho nghiên cứu đề tài.
- Dựa trên cơ sở lí luận về tuyển mộ, tuyển chọn ở trên đánh giá một cách khách quan và có cơ sở công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình để tìm ra điểm mạnh mà ngân hàng đã đạt được cũng như như những hạn chế còn tồn tại.
- Kiến nghị và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực cho Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích.
Phương pháp thu thập thông tin: Số liệu được thu thập thông qua website chính thức của ngân hàng : www.abbank.vn: Báo cáo thường niên ngân hàng các năm 2007, 2008, 2009, 2010. Báo cáo tổng kết cuối năm về hoạt động nhân sự thông qua phòng Nhân sự và phòng Hành chính tổng hợp.
Thông qua quan sát nghiên cứu hoạt động của ngân hàng trong thời gian thực tập tại ngân hàng cũng như tham gia vào hoạt động nhân sự tại đây.
Từ số liệu sơ cấp thông qua một số công cụ toán học để biểu diễn số liệu thuận tiện cho việc đánh giá.
Kết cấu nội dung chuyên đề gồm ba chương lớn như sau:
Chương 1: Cơ sở lí luận chung về tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực.
Chương 2: Đánh giá công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình.
Sau đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS. TS. Vũ Thị Mai- Giảng viên hướng dẫn, các cô chú, anh chị làm việc tại Phòng nhân sự- những người trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình thực tập tại Hội sở miền Bắc ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, đã giúp đỡ em hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình
Do thời gian thực tập có hạn cũng như chưa hoàn thiện về kiến thức nên chuyên đề của em còn có hạn chế, em kính mong nhận được sự góp ý của thầy, cô giáo giúp em hoàn thiện chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn!
...
KẾT LUẬN
http://tailieunhansu.com/diendan/f583/hoan-thien-cong-tac-tuyen-mo-tuyen-chon-nhan-luc-tai-hoi-so-mien-bac-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-binh-39457/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang