Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tac tuyển dụng tại công ty cổ phần Danh Nam

Hoàn thiện công tac tuyển dụng tại công ty cổ phần Danh Nam

Nguyen Hung Cuong | 10:19 | 0 nhận xét
http://tailieunhansu.com/diendan/f400/hoan-thien-cong-tac-tuyen-dung-tai-cong-ty-co-phan-danh-nam-44366/

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I : CƠ SỞ LÝ TUYẾT VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 1
1. Khái niệm tuyển dụng 1
1.1 Khái niệm 1
1.2 Vai trò của công tác tuyển dụng 1
1.2.1 Đối với tổ chức, doanh nghiệp 1
1.2.2 Với người lao động 2
1.3 Yêu cầu tuyển dụng 2
2. Xác định nhu cầu tuyển dụng 3
3. Công tác tuyển mộ 3
3.1 Khái niệm 3
3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển mộ 4
3.2.1 Yếu tố thuộc tổ chức 4
3.2.2 Yếu tố thuộc cá nhân 5
3.2.3 Nhân tố bên ngoài thị trường lao động 6
3.3 Nguồn tuyển mộ 6
3.3.1 Nguồn tuyển mộ từ bên trong 6
3.3.2 Nguồn tuyển mộ từ bên ngoài 8
3.4 Các phương pháp tuyển mộ 9
3.4.1 Phương pháp tuyển từ nguồn bên ngoài 9
3.4.2 Phương pháp từ nguồn bên trong 10
3.5 Tầm quan trọng của công tác tuyển mộ 11
3.6 Tìm kiếm ứng viên. 11
4. Công tác tuyển chọn 13
4.1 Khỏi niờm. 13
4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển chọn 13
4.3 Quá trình tuyển chon 13
4.3.1 Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 13
4.3.2 Nghiên cứu hồ sơ xin việc của ứng viên. 14
4.3.3 Thực hiện công tác tuyển chọn 14
4.3.4 Phỏng vấn tuyển chọn 15
4.3.5 Thẩm tra thông tin 16
4.3.6 Kiểm tra sức khoẻ 17
4.3.7 Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp 17
4.3.8 Tổchức tham quan công việc 17
4.3.9 Thử việc 17

PHÂN II: GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CẢU CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 18
1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔN G TY…………. 18
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 18
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Danh Nam 19
1. 3. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 20
1.3.1 Tổng Giám đốc 20
1.3.2 Bộ phận Lữ hành và Hướng dẫn 21
1.3.3 Bộ phận Kinh doanh và Quảng cáo: 22
1.3.4 Bộ phận Kế toán, hành chính – nhân sự: 23
2. NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TY VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY. 24
2.1. Nguồn nhân lực của công ty trong thời gian gần đây. 24
2.1.1 Bộ phận lữ hành và hướng dẫn. 25
2.1.2 Bộ phận kế toán và bộ phận hành chính, nhân sự 26
2.1.3 Bộ phận kinh doanh, quảng cáo. 27
2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 27
3. CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY.................................... 30
3.1 Tham gia thiết lập các chính sách nhân sự 30
3.2 Hoạt động tuyển dụng của công ty trong thời gian qua 30
3.3. Hoạt động đào tạo của công ty 32
3.4 Trả công cho nhân viên. 33
3.5 Quản lý lao động của công ty 34
3.6 Thực hiện chế độ kỷ luật, khen thưởng của công ty 34
4.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANH NAM 34
4.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng của công ty 34
4.1.1 Căn cứ và tình hình kinh doanh của công ty 34
4.1.2 Căn cứ vào bản đánh giá thực hiện công việc 36
4.1.3 Căn cứ vào bảng mô tả công việc và yêu cầu công việc 38
4.1.4 Căn cứ vào số số lượng lao động nghỉ việc tại công ty 39
4.2 Quy trình tuyển chọn 41
4.3.Các bước thực hiện hoạt động 42
4.3.1 Đề nghị bổ sung nhân lực 42
4.3.2 Lập kế hoạch tuyển dụng 43
4.3.3 Thông báo tuyển mộ 44
4.3.3.1 Đối với nguồn nội bộ 44
4.3.3.2 Đối vơi nguồn từ bên ngoài 46
4.3.5 Sàng lọc hồ sơ 49
4.3.6 Thi tuyển 50
4.3.7 Phỏng vấn 51
4.3.8 Thử việc 53
4.3.9 Kí Hợp đông chính thức 54
4.4. Đánh giá hoạt động tuyển dụng của công ty cổ phần Danh Nam 54

Phần III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANH NAM 57
1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 57
2. Các giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty 58
2.1. Hoàn thiên bước công việc xác định nhu cầu tuyển dụng 58
2.1.1 Hoàn thiện bước đánh giá thực hiện công việc nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng 58
2.1.2 Hoàn thiện bước phân tích công việc 59
2.1.3 Hoàn thiện phiếu yêu cầu tuyển dụng 60
2.2. Hoàn thiện nguồn thu hút ứng viên 61
2.3. Hoàn thiện các bước tuyển chọn 65
2.3.1 Hoàn thiên bứơc công việc sàng lọc hồ sơ 66
2.3.2 Hoàn thiện công tác thi tuyển 67
2.3.3 Hoàn thiện bước phỏng vấn 68
4. Cần thực hiện hoạt động đánh giá hiệu quả tuyển dụng 70
5. Các giải pháp khác 73
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang