Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại bệnh viện đa khoa Thái An

Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại bệnh viện đa khoa Thái An

Nguyen Hung Cuong | 09:01 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I : CÁC VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG , TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
I) Bản chất của tiền lương , tiền thưởng 3
1) Khái niệm về tiền lương 3
2) Cơ cấu của tiền lương 3
2.1. Phần tài chớnh 3
2.2) Phần phi tài chớnh 4
II) Vai trũ , chức năng của tiền lương 7
1) Vai trũ của tiền lương 7
1.1) Ảnh hưởng của tiền lương đến chọn nghề chọn việc 7
1.2) Ảnh hưởng của tiền lương đến sự hài lũng về cụng việc 7
1.3) Ảnh hưởng của tiền lương đến kết quả thực hiện công việc 8
1.4) Ảnh hưởng của tiền lương đến thuyên chuyển lao động 8
1.5) Ảnh hưởng của tiền lương đến hiệu quả hoạt động của tổ chức 9
2) Chức năng của tiền lương 9
2.1) Chức năng thước đo giá trị 9
2.2) Chức năng tái sản xuất sức lao động 10
2.3) Chức năng kích thích sản xuất 10
2.4) Chức năng tích lũy 10
III) Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 11
1) Trả lương bằng nhau cho các lao động như nhau 11
2) Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động bỡnh quõn lớn hơn tốc độ tăng tiền lương bỡnh quõn 11
3)Đảm bảo mối quan hệ hợp lí về tiền lương giữa các nghành ,các vùng và giữ các đối tượng trả lương khác nhau 12
IV) Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động 13
1) Yếu tố bên trong ( môi trường bên trong doanh nghiệp ) 13
2) Yếu tố bên ngoài ( ảnh hưởng của thị trường lao động ) 13
3) Tớnh chất cụng việc 14
4) Yếu tố thuộc về bản thân người lao động 14
V) Cỏc hỡnh thức trả lương 14
1)Trả lương theo sản phẩm 14
1.1) Ưu điểm và nhược điểm của hỡnh thức trả lương theo sản phẩm 15
1.2) Điều kiện cơ bản khi tiến hành trả lương theo sản phẩm 15
1.3) Cỏc hỡnh thức trả lương theo sản phẩm 15
2) Trả cụng theo thời gian 19
2.1) Ưu điểm và nhược điểm của hỡnh thức trả cụng theo thời gian 19
2.2 ) Điều kiện áp dụng hỡnh thức trả cụng theo thời gian 20
2.3) Cỏc hỡnh thức trả cụng theo thời gian 20

PHẦN II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI AN 22
I) Giới thiệu và quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển 22
1) Giới thiệu sơ bộ về bệnh viện 22
2) Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 22
2.1) Giai đoạn 1: Năm 2005 đến 2006 22
2.2) Giai đoạn 2: Năm 2006 đến 2007 23
2.3) Giai đoạn 3: Năm 2007 đến 2008 23
3) Mục tiêu ,chức năng và nhiêm vụ 23
3.1) Mục tiêu 23
3.2) Chức năng , nhiệm vụ 24
3.2.1 Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh: 24
3.2.2 . Đào tạo cán bộ: 24
3.2.3. Nghiên cứu khoa học: 24
3.2.4. Phòng bệnh: 24
3.2.5. Hợp tác quốc tế về y học: 24
4) Cơ cấu và đặc điểm đội ngũ lao động 24
4.1) Đặc điểm đội ngũ lao động 24
4.2) Cơ cấu đội ngũ lao động 25
5) Cơ cấu tổ chức 28
5.1) Hội đồng quản trị 29
5.2) Giám đốc bệnh viện 29
5.3) Phó giám đốc chuyên môn 29
5.4) Phó giám đốc kinh doanh 30
5.5) Trưởng các khoa 30
5.6) Cỏc phũng ban khỏc 30
II) Thực trạng công tác tiền lương , tiền thưởng tại bệnh viện đa khoa Thái An 32
A . Cỏc hỡnh thức tiền lương tại bệnh viện đa khoa Thái An 32
1) Xác định quỹ lương và phân phối quỹ lương 32
1.1 ) Xác định quỹ lương 32
1.2 ) Phân phối quỹ lương 33
2) Hỡnh thức trả lương từ năm 2005 đến 2008 33
2.1) Cỏc bộ phận làm chuyờn mụn 33
2.2) Cỏc bộ phận khụng thuộc chuyờn mụn 39
2.3) Chế độ trả lương cho bác sỹ làm thêm 40
3) Chính sách trả lương năm 2009 42
3.1) Lương bác sĩ – dược sĩ 42
3.2 ) Lương cử nhân Y học 43
3.3) Lương cao đẳng , trung học y tế 44
3.4) Lương hệ cử nhân kinh tế , tài chính , kế toán , tin học 45
3.5 ) Lương hệ cao đẳng , trung học kinh tế 45
3.6 ) Một số hệ số bậc lương khác 45
4) Đánh giá khái quát công tác tiền lương tại bệnh viện đa khoa Thái An 47
B . Cỏc hỡnh thức tiền thưởng tại bệnh viện đa khoa Thái An 47
1) Nguồn hỡnh thành quỹ khen thưởng 47
2) Phương pháp xếp loại để khen thưởng 47
3) Cách sử dụng quỹ khen thưởng 50

4) Đánh giá khái quát công tác tiền thưởng tại bệnh viện đa khoa Thái An 52
PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG , TIỀN THƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI AN 55
I ) Định hướng , mục tiêu phát triển của bệnh viện trong những năm tới 55
1) Cụng tỏc khỏm chữa bệnh 55
2) Cụng tỏc nghiờn cứu khoa học 57
3) Công tác thi đua khen thưởng 57
4) Công tác đào tạo 57
5) Xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị 59
II) Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác tiền lương , tiền thưởng 60

KẾT LUẬN .................................................. .................................................. ...62

http://tailieunhansu.com/diendan/f590/hoan-thien-cong-tac-chuc-tien-luong-tai-benh-vien-da-khoa-thai-41545/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang