Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số vấn đề về quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Hà Nội

Một số vấn đề về quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Hà Nội

ngocmai209 | 23:38 | 0 nhận xét
lời nói đầu

Từ khi đất nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường đã tạo ra những sự thay đổi mang tính cách mạng trong lĩnh vực quản lý. Công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực ngày càng có vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định sự thành công, hay thất bại của một doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt doanh nghiệp nào có một đội ngũ nhân viên giỏi, biết phát huy được tiềm năng của mọi người thì doanh nghiệp đó sẽ tồn tại và phát triển. Nguồn nhân lực ngày nay được coi như một nhân tố năng động và giàu tiềm năng nhất. Vì vậy đánh giá đúng đắn và nâng cao hiệu quả công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực là đòi hỏi khách quan của các doanh nghiệp.
Đối với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Hà Nội, công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực đã được coi trọng và thực hiện có kết quả, nhưng nhìn chung vẫn còn một số vấn đề cần đề cập tới. Vì vậy em đã chọn đề tài " Một số vấn đề về quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Hà Nội" cho đề án của mình.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Báo cáo gồm ba chương sau:
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Hà Nội
Chương 3: Nhận xét về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Hà Nội

mục lục

Lời nói đầu 1
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 2
1.1. Khái niệm 2
1.1.1. Nguồn nhân lực 2
1.1.2. Công tác quản trị nhân lực 2
1.2. Nội dung công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực 2
1.2.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 4
1.2.2. Phân tích công việc và thiết kế công việc 4
1.2.3. Biên chế nhân lực 5
1.2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
1.2.5. Đánh giá thực hiện công việc 6
1.2.6. Thù lao lao động: 6
1.2.7. Quan hệ lao động 7
1.2.8. Quản lý hồ sơ nhân sự 7
1.3. Vị trí, vai trò của công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 8
1.4. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả công tác QTNNL 9
1.4.1. Đối với doanh nghiệp 9
1.4.2. Đối với người lao động 10
1.4.3. Đối với xã hội 10
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Hà Nội 11
2.1. Khái quát về Công ty 11
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 11
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty 11
2.1.3. Đặc điểm kinh doanh và chức năng nhiệm vụ của Công ty 12
2.1.4. Tình hình nhân sự của Công ty 14
2.2. Công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Công ty 15
2.2.1. Công tác tuyển dụng 15
2.2.2. Bố trí và sử dụng nhân sự 17
2.2.3. Đãi ngộ nhân sự của Công ty 19
2.2.4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 19
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Hà Nội 21
3.1. Nhận xét 21
3.1.1. Kết quả công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực 21
3.1.2. Một số hạn chế 22
3.1.3. Nguyên nhân 22
3.2. Vị trí vai trò của công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển của Công ty 23
3.2.1. Tác động tích cực 23
3.2.2. Tác động tiêu cực 23
3.3. Một số kiến nghị mang tính giải pháp 24
3.1.1. Về phía Công ty 24
3.1.2. Về phía Nhà nước và các cơ quan hữu quan 25
Kết luận 26
Tài liệu tham khảo 27
http://tailieunhansu.com/diendan/f586/mot-so-van-de-ve-quan-tri-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-cua-cong-ty-co-phan-quang-cao-va-xuc-tien-thuong-mai-ha-noi-41756/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang