Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

ngocmai209 | 23:14 | 0 nhận xét
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5
I. Lý luận chung về quản trị nhân sự 5
1.Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự 5
1.1. Khái niệm quản trị nhân sự 5
1.2. Vai trò của quản trị nhân sự 5
1.3. Nội dung của quản trị nhân sự 6
2.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự 8
3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự 9
II.Nội dung của quản trị nhân sự 10
1.Phân tích công việc 10
2.Tuyển dụng nhân sự 14
3.Đào tạo và phát triển nhân sự 18
4. Sắp xếp và sử dụng lao động 21
5.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 22
III. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết hoàn thiện quản trị nhân sự 27
1. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự 27
2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM 32
I.Khái quát chung về doanh nghiệp 32
1.Lịch sử hình thành Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 32
2.Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty 32
3.Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 34
4.Nghành nghề kinh doanh của Tổng công ty 37
5.Môi trường kinh doanh của Tổng công ty 39
II.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 41
1.Phân tích kết quả nhập khẩu của Tổng công ty 41
2.Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty theo kết cấu mặt hàng kinh
doanh 42
3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 44
III. Thực trạng quản trị nhân sự của Tổng công ty 46
1.Tình hình quản trị nhân sự tại Tổng công ty 46
2. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Tổng công ty 50
3.Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự tại Tổng công ty 53
3.1.Đào tạo nhân sự 53
3.2. Phát triển nhân sự 58
4.Thực trạng đánh giá và đãi ngộ nhân sự tại Tổng công ty 58
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM 63
I.Tổng hợp đánh giá về quản trị nhân sự tại Tổng công ty 63
1.Phân tích công việc 65
2.Tuyển dụng nhân sự 65
3.Đào tạo và phát triển nhân sự 66
4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 67
II.Định hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới 69
1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của Tổng công ty trong thời gian tới 69
2.Định hướng quản trị nhân sự của Tổng công ty trong thời gian tới 71
III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 72
1. Các giải pháp đối với Tổng công ty xăng dầu 72
2. Các giải pháp thuộc về nhà nước 83
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

LỜI NÓI ĐẦU
Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị.

Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

Chính vì cảm nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ”.

Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, qua nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của công ty tôi thấy công tác này được công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên do còn có một vài khó khăn cho nên tổng công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định. Vì thế cho nên tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty.

Đề tài của tôi gồm 3 chương:
- Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự.
- Chương 2: Thực trạng về quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
- Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

http://tailieunhansu.com/diendan/f588/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-quan-tri-nhan-su-tai-tong-cong-ty-xang-dau-viet-nam-37850/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang