Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác quản trị tiền lương của công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

Hoàn thiện công tác quản trị tiền lương của công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

Ngọc Mai | 20:47 | 0 nhận xét
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết
Trong xu thế toàn cầu hoá và quốc tế hoá đang diễn ra nhanh chóng và quyết liệt hiện nay, thì việc hội nhập vào khu vực và thế giới là một xu thế tất yếu khách quan của bất kỳ quốc gia nào trong đó có Việt Nam. Trước thực tế đó hiện nay đang đặt ra cho các doanh nghiệp của Việt Nam phải biết phát huy nội lực và tự hoàn thiện những mặt còn tồn tại của mình để có thể nhanh chóng nắm bắt đựơc những cơ hội thuận lợi và hạn chế những rủi ro để tồn tại và phát triển đi lên trong quá trình hội nhập đó.
Là mét doanh nghiệp vừa được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cưủ Long cũng đang từng bước hoàn thiện mình để hội nhập thành công vào xu thế đó. Với sự chỉ đạo sát sao cuả Ban giám đốc công ty hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác quản lý tiền lương nói riêng tại công ty đã có nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác quản lý tiền lương của công ty trong thời gian qua được ban giám đốc công ty đặc biệt quan tâm nhất là khi công ty đã chuyển thành công ty cổ phần. Tuy công tác này đã có nhiều mặt tích cực nhưng trên thực tế vẫn còn bộc lộ rất nhiều những tồn tại cần thiết phải khắc phục trong thời gian tới.

Sau quá trình học tập cùng với thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long. Em đã lựa chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình là: Hoàn thiện công tác quản trị tiền lương của công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

2. Mục tiêu nghiên cứu
Qua sự đánh giá thực trạng về công tác tiền lương bằng những chỉ tiêu cụ thể và có sự so sánh với việc thực hiện của công ty CP VPP Cửu Long để đưa ra một số ý kiến nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương
tại công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

3. Nội dung nghiên cứu
Bố cục luận văn gồm 3 chương nh* sau:
Chương I: Cơ sở lý luận về công tác quản trị tiền lương trong doanh nghiệp thương mại
Chương II: Thực trạng công tác quản trị tiền lương tại công ty CP VPP Cửu Long.
Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tiền lương tại công ty CP VPP Cửu Long

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn này sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp với phương pháp duy vật lịch sử và một số phương pháp phân tích so sánh, đánh giá để nghiên cứu.

5. Giới hạn của đề tài

Do thời gian nghiên cứu có hạn, cho nên luận văn chỉ tập chung vào nghiên cứu, phân tích đánh giá và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương mà chưa tập trung vào nghiên cứu, đánh giá hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-cong-tac-quan-tri-tien-luong-cua-cong-ty-co-phan-van-phong-pham-cuu-long-43427/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang