Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện tổ chức tiền lương tại Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và xây dựng

Hoàn thiện tổ chức tiền lương tại Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và xây dựng

Ngọc Mai | 23:30 | 0 nhận xét
LỜI NÓI ĐẦU

Con người là động lực của sự phát triển. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, sự hội nhập, giao lưu kinh tế diễn ra mạnh mẽ thì mỗi Doanh nghiệp đều cần thiết phải thu hút, duy trì và phát triển một nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn, có kỹ năng làm việc tốt và thích ứng với môi trường thay đổi. Để đạt được mục tiêu đó, các Doanh nghiệp không ngừng thay đổi các phương pháp quản lý trong đó có phương pháp sử dụng tiền lương như một công cụ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, tiền lương luôn là một trong những vấn đề thách thức nhất cho mọi Doanh nghiệp. Tiền lương là khoản chi phí của Doanh nghiệp nhưng lại là khoản thu nhập chính của người lao động. Để giải quyết vấn đề giảm thiểu chi phí cho Doanh nghiệp và tạo động lực lao động tối đa cho người lao động thì Tổ chức tiền lương là một biện pháp hiệu quả.

Tổ chức tiền lương tốt sẽ có tác dụng kích thích, khuyến khích, phát huy tính sáng tạo và tạo động lực cho người lao động. Tiền lương cần được sử dụng có hiệu quả nhằm tạo ra động lực kích thích cao nhất đối với người lao động, phát huy tính sáng tạo cho người lao động. Nếu tổ chức tiền lương trong Doanh nghiệp để cho người lao động nhận thấy rằng sự cố gắng, vất vả và mức độ thực hiện công việc của họ không được đền bù tương xứng, họ sẽ không cố gắng làm việc nữa, dần dần, có thể hình thành tính ỳ, thụ động trong tất cả lao động của Doanh nghiệp.

Nhận thấy tầm quan trọng của Tổ chức tiền lương trong hoạt động quản trị nhân lực của Doanh nghiệp, trong thời gian thực tập, em xin chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức tiền lương tại Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và xây dựng” làm đề tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

* Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức tiền lương tại công ty, chuyên đề đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức tiền lương của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và xây dựng. Từ đó góp phần làm cho tiền lương thực sự trở thành đòn bẩy khuyến khích, tạo động lực cho người lao động.

* Nội dung nghiên cứu
Một là hệ thống lý luận và quan điểm về tiền lương và tổ chức tiền lương trong Doanh nghiệp.
Hai là phân tích đánh giá khách quan khoa học hoạt động tổ chức tiền lương của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và xây dựng với các nội dung: Tiền lương tối thiểu, đơn giá tiền lương, xây dựng và quản lý quỹ tiền lương, hình thức trả lương tại Công ty.
Ba là đề xuất các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện tổ chức tiền lương của Công ty, làm cho tiền lương thực sự trở thành công cụ quản lý hữu hiệu, tạo động lực cho người lao động tại Công ty.

* Đối tượng nghiên cứu : Các hoạt động của Tổ chức tiền lương trong Công ty bao gồm: Xác định tiền lương tối thiểu, xây dựng đơn giá tiền lương, xây dựng và quản lý quỹ tiền lương, hình thức trả lương tại Công ty.

* Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động tổ chức tiền lương của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng, giai đoạn 2006 – 2009.

Chuyên đề của em ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 chương
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Do thời gian thực hiện gấp rút nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót, mong được thầy giáo bổ sung hoàn thiện.

Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn- TS. Nguyễn Vĩnh Giang, và anh Nguyễn Văn Sơn – Quyền Trưởng phòng TCHC, Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai Thác Mỏ & Xây dựng đã chỉ bảo, giúp đỡ tận tình để hoàn thành Chuyên đề này.

KẾT LUẬN

Tiền lương là một vấn đề then chốt trong mọi hoạt động quản trị nhân lực của mọi Doanh nghiệp. Với vai trò then chốt đó thì tổ chức tiền lương đóng một vai trò quan trọng.

Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai Thác Mỏ & Xây dựng (Cavico Mining) là một doanh nghiệp cổ phần hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác mỏ và xây dựng các công trình giao thông, thuỷ điện. Ngay từ khi thành lập vào ngày 10/04/2002, Cavico Mining đã sớm trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khai thác than lộ thiên và các công trình thuỷ điện ở Việt Nam. So với quy mô của các doanh nghiệp cổ phần trong ngành thi công khai thác mỏ hiện nay, CAVICO MINING là một trong những công ty lớn nhất. Qua việc phân tích tình hình tổ chức tiền lương tại Công ty đã bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục, đòi hỏi Công ty cần phải có những biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thiện tổ chức tiền lương tại Công ty hơn nữa.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu nhưng với những hạn chế nhất định về thời gian và kiến thức nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp của Thầy giáo để chuyên đề hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-chuc-tien-luong-tai-cong-ty-co-phan-cavico-viet-nam-khai-thac-mo-va-xay-dung-37960/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang