Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Khách sạn Sông Nhuệ

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Khách sạn Sông Nhuệ

ngocmai209 | 23:45 | 0 nhận xét
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Qua hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và đạt được những kết quả bước đầu tạo đà cho kinh tế Việt Nam bước sang thế kỷ 21 với thế và lực mới. Đóng góp vào thành công chung của sự phát triển kinh tế phải kể đến ngành Du lịch Việt Nam đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây. Năm 2002, du lịch Việt Nam đã đón tiếp được 2,6 triệu lượt khách quốc tế tăng 12% so với năm 2001, cùng với 13 triệu lượt khách du lịch nội địa đã mang lại nguồn thu cho xã hội 2 tỷ USD và tạo được nhiều việc làm cho người dân. Có thể nói, Du lịch Việt Nam đang dần khẳng định được vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Cùng với sự phát triển của ngành Du lịch là sự phát triển rất nhanh của hệ thống khách sạn với trang thiết bị hiện đại và sang trọng. Qua quá trình phát triển của ngành Du lịch nói chung và khách sạn nói riêng, các nhà quản trị thấy rằng không phải vốn mà chính là con người mới là yếu tố “lớn nhất, quý nhất, quyết định nhất” đến mọi thành công của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Điều đó cho thấy công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân của doanh nghiệp góp phần quyết định đến thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Do đó, nghiên cứu “Hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực” trong kinh doanh kinh doanh khách sạn là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn to lớn.

Qua quá trình thực tập tại Khách sạn Sông Nhuệ, xuất phát từ thực tế trên em đã tiến hành tìm hiểu và quyết định chọn đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Khách sạn Sông Nhuệ” làm Luận văn tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu đề tài
- Tổng quan về hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cho mét doanh nghiệp khách sạn.
- Đánh giá thực trạng sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Khách sạn Sông Nhuệ.
- Đưa ra những giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Khách sạn Sông Nhuệ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài lấy doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh khách sạn làm đối tượng nghiên cứu.
Do điều kiện về thời gian, về nghiên cứu và nhiều yếu tố khác nên đề tài giới hạn ở Khách sạn Sông Nhuệ.

4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài dùa trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, những thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại, những thành tựu của quản trị học và vấn đề con người trong kinh doanh.
Đề tài kết hợp giữa lý luận với khảo sát thực tế thu thập dữ liệu thông tin sơ cấp, thứ cấp đồng thời sử dụng các phương pháp phân tích, đánh giá, so sánh tổng hợp vấn đề.

5. Kết cấu của Luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận ra, Luân văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn.
Chương 2: Thực trạng sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Khách sạn Sông Nhuệ.
Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Khách sạn Sông Nhuệ.
http://tailieunhansu.com/diendan/f586/giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-khach-san-song-nhue-42819/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang