Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Giải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCOq

Giải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCOq

ngocmai209 | 10:19 | 0 nhận xét
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng của mỗi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển có nguồn lao động lớn như việt nam; giải quyết việc làm cho người lao động trong quá trình phát triển của nền kinh tế là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, ghóp phần tích cực vào sự hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi thế để phát triển , tiến kịp khu vực thế giới .nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề giải quyết việc làm , Đảng đã đề ra chủ trương và đường lối thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao chất lượng nguồn lực , chuyển đổi cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu của quá trình CNH_HĐH. Để giải quyết việc làm cho người lao động. một trong những giải pháp hiệu quả đó là Xuất khẩu lao động, một hoạt động kinh tế - xã hội nhằm góp phần giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, tạo thu nhập và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động, tăng nguồn thu cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác giữa nước ta và các nước trên thế giới.

XKLĐ là một xu hướng tất yếu khách quan ở các nước do quá trình toàn cầu hóa kinh tế, tự do hóa thương mại và phân công lao động quốc tế. Nó đem lại lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội cho mỗi quốc gia XKLĐ. Tuy nhiên ở nước ta hiện nay, hiệu quả kinh tế, xã hội của XKLĐ còn chưa thực sự tương xứng với yêu cầu và tiềm năng hiện có, chất lượng lao động xuất khẩu chưa cao. Có một thực tế đối với nguồn lao động Việt Nam có nhu cầu sang nước ngoài làm việc là nguồn lao động dồi dào nhưng chủ yếu là nông dân trình độ học vấn còn thấp, chuyên môn tay nghề chưa có hoặc chưa vững, trong khi vốn ngoại ngữ lại hạn chế, thiếu thông tin,... nên công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn lao động này cho đảm bảo yêu cầu chất lượng mà phía đối tác nước ngoài yêu cầu là rất khó khăn, gặp nhiều thách thức. Bên cạnh đó sự hạn chế về nguồn lực,sự thiếu đầu tư cho công tác tuyển dụng và đào tạo lao động cho XKLĐ từ phía các công ty kinh doanh XKLĐ cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong kinh doanh XKLĐ.

Bên cạnh đó, khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển thì xu hướng của các nước nhập khẩu lao động hiện nay là đòi hỏi những lao động có trình độ tay nghề, dần dần chuyển sang lĩnh vực, ngành nghề cần lao động chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chính vì vậy vấn đề cấp thiết đặt ra trước mắt với XKLĐ nước ta hiện nay là phải nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu. Để nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu thì yếu tố quyết định đó là công tác đào tạo cho lao động xuất khẩu.
Công ty xuất khẩu lao động Công ty xuất khẩu lao động TRAENCO được Bộ lao động, thương binh và xã hội cấp giấy phép hoạt động từ năm 1999 và đến nay là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực XKLĐ. Với sự đóng góp không ngừng của toàn bộ nhân viên công ty, TRAENCO đã cung ứng được trên 25.000 lao động sang làm việc tại các thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Brunei, các nước Trung Đông, Cộng hoà Séc… Những lao động được TRAENCO cung ứng làm việc trong các nhà máy, các công trường xây dựng, các bệnh viện hay giúp việc gia đình, thuyền viên đánh cá…trong lĩnh vực xuất khẩu công ty xuất khẩu lao động TRAENCO đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường hàng năm thu hút khoảng gần 2.500 lao động đến công ty để đi xuất khẩu lao động. Nhờ công tác đào tạo lao động tốt hơn nhiều doanh nghiệp khác cùng ngành, những năm gần đây, công ty xuất khẩu lao động TRAENCO đã đưa khoảng 1700 lao động đi làm việc tại nước ngoài mỗi năm. Tuy trong công tác đào tạo lao động của TRAENCO còn một số hạn chế cần khắc phục để đạt được hiệu quả hơn trong công tác đào tạo lao động nói riêng, trong công tác xuất khẩu lao động nói chung.

1.2 xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo,nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động nói chung và quá trình nghiêm cứu thực trạng đào tạo lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO nói riêng. Em đã chọn đề tài “Giải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO”

1.3 các mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở hệ thống lại một số lý luận cơ bản về xuất khẩu lao động, đào tạo lao động xuất khẩu chuyên đề tập trung phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo lao động xuất khẩu tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO. Nhằm đề xuất các giải pháp và đưa ra một số kiến nghị về công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài.

1.4 phạm vi nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu: Phạm vi nghiêm cứu của chuyên đề này chỉ đề cập đến đào tạo lao động phổ thông nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu. Đào tạo lao động phổ thông để xuất khẩu bao gồm bao gồm dạy nghề , dạy ngoại ngữ và dạy định hướng cho người lao động
Thời gian nghiên cứu: số liệu được tìm hiểu nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010.
Không gian: tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO _ số nhà: 13/61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 1
1.2 xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3 các mục tiêu nghiên cứu 2
1.4 phạm vi nghiên cứu 3
1.5 . Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu 3
1.5.1 một số khái niệm 3
1.5.1.1 khái niệm xuất khẩu lao động (Export of Labour) 3
1.5.1.2 khái niệm đào tạo lao động xuất khẩu 3
1.5.1.3 các khái niệm liên quan: 4
1.5.2 phân định nội dung nghiên cứu 4
1.5.2.1 Mục đích, Chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn lao động xuất khẩu 4
1.5.2.2 Nội dung đào tạo nguồn lao động xuất khẩu 5
1.5.2.3 hình thức đào tạo nguồn lao động xuất khẩu 6
1.5.2.4 vai trò của việc đào tạo lao động xuất khẩu 7
1.5.2.5 các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo lao động xuất khẩu 8
1.5.2.5.1 các yếu tố bên ngoài bên ngoài: 8
1.5.2.5.2 các yếu tố bên trong 8

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRAENCO 10
2.1 Phương pháp nghiên cứu 10
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 10
2.1.1.1 Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi 10
2.1.1.2 Phương pháp phỏng vấn 10
2.1.1.3 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 10
2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 11
2.1.2.1 Phương pháp thống kê, so sánh 11
2.1.2.2 Phương pháp tổng hơp, khái quát hóa 11
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến công tác đào tạo lao động xuất khẩu tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO 11
2.2.1 Tổng quan Tình hình đào tạo lao động tại công ty XKLĐ TRAENCO 11
2.2.1.1, Quá trình hình thành và phát triển của công ty XKLĐ TRAENCO 11
2.2.1.2, Chức năng, nhiệm vụ, cấu trúc tổ chức 12
2.2.1.3 sản phẩm, thị trường kinh doanh 13
2.2.1.4 kết quả hoạt động kinh doanh của công ty XKLĐ TRAENCO 14
2.2.1.5 Tình hình đào tạo lao động xuất khẩu tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO 15
2.2.2 Đánh giá tổng quan ảnh hưởng của môi trường đến đào tạo lao động tại công ty XKLĐ TRAENCO 17
2.2.2.1, Các yếu tố bên ngoài bên ngoài: 17
2.2.2.2 các yếu tố bên trong 19
2.3 kết quả phân tích dữ liệu thu thập 20
2.3.1 kết quả phân tích các dữ liệu sơ cấp 20
2.3.1.1 Kết quả khảo sát về tay nghề của lao động và về trình độ lao động được đào tạo tại công ty 20
2.3.1.2 Kết quả khảo sát về trình độ ngoại ngữ của lao động được đào tạo tại công ty 21
2.3.1.3 Kết quả khảo sát thời gian đào tạo và nội dung đào tạo 21
2.3.1.4 Kết quả kháo sát chất lượng đào tạo lao động: 22
2.3.2 kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp 22
2.3.2.1 Tình hình XKLĐ 22
2.3.2.2 Chất lượng lao động được đào tạo 23
2.3.2.3 Số lượng lao động xuất khẩu 25
2.3.2.3.1 Số lượng lao động xuất khẩu theo nghành nghề 25
2.3.2.3.2 Số lượng lao động xuất khẩu phân thị trường......................................... .26

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRAENCO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU 28
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu công tác đào tạo lao động xuất khẩu tại công ty 28
3.1.1 Những thành công trong công tác đào tạo lao động xuất khẩu và nguyên nhân 28
3.1.2 Những hạn chế và nguyên nhân công tác đào tạo 30
3.2 các đề xuất, kiến nghị với vấn đề đào tạo lao động xuất khẩu 30
3.2.1 các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO 30
3.2.1.1 giải pháp đào tạo bổ túc nâng cao tay nghề cho người lao động. 30
3.2.1.2 Giải pháp bổ túc nâng cao trình độ ngoại ngữ 32
3.2.1.3 giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng các kiến thức cần thiết khác 33
3.2.2 một số kiến nghị 33
3.2.2.1 kiền nghị với nhà nước 33
3.2.2.2 kiền nghị với công ty xuất khẩu lao động TRAENCO........................................... ...............35
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/giai-phap-dao-tao-lao-dong-nham-nang-cao-chat-luong-lao-dong-tai-cong-ty-xuat-khau-lao-dong-traencoq-43181/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang