Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội

Ngọc Mai | 23:51 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài.
Nguồn nhân lực là nguồn vốn hàng đầu của mỗi doanh nghiệp, là một trong những nguồn lực chủ yếu để doanh nghiệp dành được ưu thế cạnh tranh. Khi nền kinh tế càng phát triển thì sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, cho nên ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng gắn chặt với nhân tố con người.

Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp không chỉ tạo ra ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mà còn góp phần làm tăng năng suất lao động, là yếu tố quyết định làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển mạnh từ đó đã góp phần làm tăng trưởng và phát triển bền vững nền kinh tế nước nhà. Trước những thay đổi hàng ngày của khoa học kĩ thuật trên thế giới nếu chỉ duy trì đội ngũ lao động như cũ, tức là không đào tạo và phát triển họ thì họ sẽ làm họ bị tụt hậu về nhận thức dẫn tới tụt hậu về sản phẩm và dịch vụ, và do đó sẽ làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một vấn đề quan trọng trong tổ chức cần phải được chú trọng đầu tư và phát triển.

Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội là chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. Trong thời gian tới Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam thực hiện việc cổ phần hóa, và áp dụng cho tất cả các chi nhánh trên cả nước, do đó vấn đề nguồn nhân lực cần phải được ưu tiên quan tâm, đặc biệt là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân Hàng, sao cho phù hợp với những biến đổi đó. Với quy mô rộng, và số lượng nhân lực tương đối đông nên công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được tiến hành thường xuyên nhưng đôi khi không tránh khỏi những thiếu sót nên cần được hoàn thiện dần dần từng bước trong quá trình thực hiện công tác đào tạo.
Do đó em hi vọng đề tài “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội” sẽ phản ánh được phần nào thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng và đưa ra những kiến nghị nhằm đóng góp một phần vào việc hoàn thiện hơn nữa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội.

2. Mục đích của đề tài:
Đề tài đưa ra cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, từ đó phân tích thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh

3. Phương pháp Nghiên cứu của đề tài:
Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh kết hợp với sử dụng phương pháp khảo sát thực tế thông qua hệ thống bảng hỏi.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Ngoại Thương trong việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển qua 3 năm qua.

Kết cấu của đề tài như sau:
Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp.
Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội.
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-ngan-hang-ngoai-thuong-chi-nhanh-ha-noi-42580/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang