Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Ðào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khối ngành kỹ thuật ở Nhà Xuất Bản Ngọc Khánh trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ðào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khối ngành kỹ thuật ở Nhà Xuất Bản Ngọc Khánh trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ngọc Mai | 23:41 | 0 nhận xét
LỜI NÓI ÐẦU
Nuớc ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời bước đầu đang tiếp cận dần đến nền kinh tế tri thức, do đó nến kinh tế đang trong quá trình chuyển dịch mạnh mẽ.Nhận thức đuợc tầm quan trọng cấp thiết của vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Ðảng và Nhà nuớc ta đã coi giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu, đồng thời đã đưa ra rất nhiều chính sách về giáo dục- đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nuớc. Từ sự chú trọng đó, nguồn nhân lực nước ta đã có những buớc tiến đáng kể, góp phần không nhỏ trong sự phát triển của đất nuớc. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, nguồn nhân lực nước ta vẫn còn nhiều yếu kém, một phần là do vấn đề đào tạo nguồn nhân lực còn nhiều bất cập và chưa hợp lý. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Ðào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khối ngành kỹ thuật ở Nhà Xuất Bản Ngọc Khánh trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, để đánh giá, phân tích những mặt đuợc và những mặt còn hạn chế của vấn đề đào tạo. Từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.

Nội dung của đề án gồm ba chương chính:
Chương I:Giới thiệu về Nhà Xuất Bản Ngọc Khánh
 Chương I: Thực trạng về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho khối ngành kỹ thuật ở Nhà Xuất Bản Ngọc Khánh
 Chương III: Giải pháp cho vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho khối ngành kỹ thuật ở Nhà Xuất Bản Ngọc Khánh

MỤC LỤC
LỜI NÓI ÐẦU 1
CHƯƠNG I:LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 2
1. Lịch sử hình thành 2
2- Chức năng và nhiệm vụ của Nhà xuất bản 2
3- Điều kiện kinh doanh của Nhà xuất bản Ngọc Khánh 3
3.1 - Khả năng về nhân lực 3
3.2. Khả năng quản lý 4
3.3. Khả năng tài chính và cơ sở vật chất kinh doanh 5
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT NHÀ XUẤT BẢN NGỌC KHÁNH 6
I: THỰC TRẠNG ÐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT: 6
1. VỀ QUY MÔ: 6
2. VỀ CHẤT LUỢNG: 6
II. ÐÁNH GIÁ VỀ ÐÀO TÀO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ. 7
1.ÐÁNH GIÁ 7
2. NGUYÊN NHÂN: 9
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHO NHÀ XUẤT BẢN 10
NGỌC KHÁNH 10
I. CÁC GIẢI PHÁP VI MÔ: 10
II. CÁC GIẢI PHÁP VI MÔ: 10
KẾT LUẬN 11
http://tailieunhansu.com/diendan/f586/%C3%B0ao-tao-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-khoi-nganh-ky-thuat-o-nha-xuat-ban-ngoc-khanh-trong-tien-trinh-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-43286/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang