Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Công tác chuẩn bị nhân lực cho dù án nhà máy chế biến thực phẩm Như Thanh

Công tác chuẩn bị nhân lực cho dù án nhà máy chế biến thực phẩm Như Thanh

ngocmai209 | 21:00 | 0 nhận xét
Lời mở đầu

Thành lập dự án nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Như Thanh là một chủ trương lớn của công ty tư vấn xây dựng và PTNT. Nhà máy được xây dựng nhằm khai thác vùng nguyên liệu dồi dào của tỉnh Thanh Hoá. Đồng thời nhằm tạo ra một loại sản phẩm được coi là mới mẻ trên thị trường Việt Nam và quốc tế,đó là nước dứa cô đặc với mục tiêu là tạo ra một khối lượng doanh thu lớn góp phần thúc đẩy quá trình tiến tới cổ phần hoá công ty. Sau một thời gian thực tập tại công ty tôi đã quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Công tác chuẩn bị nhân lực cho dù án nhà máy chế biến thực phẩm Như Thanh”. Đề tài nhằm phần nào cho chóng ta thấy được công tác chuẩn bị nhân lực cho dù án của công ty tư vấn và PTNT. Đề tài này sẽ giúp cho tôi những hiểu biết quí báu, những điều cần làm trong công tác chuẩn bị nhân lực cho một dự án.

Đề tài này sẽ được nghiên cứu trên hai giác độ: Thứ nhất là công tác hoạch định (kế hoạch hoá) xác định nhu cầu về nhân lực cho dù án. Thứ hai, đề tài sẽ nghiên cứu cả một quá trình tuyển mộ, tuyển chọn và tuyển dụng công nhân viên trong tiến trình thực hiện công tác chuẩn bị nhân lực cho dù án. Để đi sâu nghiên cứu đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp luận: Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, giáo trình, các tài liệu tahm khảo khác và thực hiện thu thập thông tin thực tế trong quá trình chuẩn bị nhân lực cho dù án của công ty Tư Vấn Xây Dựng và PTNT.

Nội dung bài viết gồm 3 phần:
Chương I: Lý luận cơ bản về hoạch định tài nguyên nhân sự, và tuyển dụng lao động.
Chương II: Thực trạng về công tác chuẩn bị nhân lực cho dù án nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Như Thanh - Dây chuyền chế biến nước giải khát.
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị.

Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn: TS Vũ Hoàng Ngân, tập thể cán bộ nhân viên phòng tổ chức lao động và tiền lương đã giúp tôi nghiên cứu đề tài này.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH ĐỊNH, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 3
I. lý luận cơ bản về hoạch định tnns 3
I.1 Khái niệm về hoạch định TNNS (kế hoạch hoá nhân lực). 3
I. 2. Nhiệm vụ của hoạch định TNNS 4
I.3 Vai trò của công tác hoạch định TNNS (kế hoạch hoá nguồn nhân lực) 4
I.4 Tiến trình hoạch định nhân sự. 5
1. Bước 1: Đề ra nhu cầu và dự báo nhu cầu. 5
2. Bước 2: Đề ra chính sách 7
3. Bước 3: Thực hiện các kế hoạch. 7
4. Bước 4. Kiểm tra và đánh giá 9
I.5 Các phương pháp dự báo tài nguyên nhân sự 9
1. Phân tích xu hướng (Trend Analysis) 9
2. Phân tích tỷ số nhân quả (Ration Analysis) 9
3. Phân tích tương quan (Correlation Analysis) 9
4. Sử dụng máy vi tính (Computer) 10
5. Phán đoán của cấp quản trị (Managerial Judgement) 10
6. Kỹ thuật Delphi 10
7.Các phương pháp khác.... 11
II. Lý luận cơ bản về tuyển dụng lao động 11
II.1 Các khái niệm cơ bản. 11
1. Khái niệm về tuyển mộ nhân viên 11
2. Khái niệm về tuyển chọn 12
3. Khái niệm về tuyển dụng 12
II.2 Vai trò của tuyển dụng lao động đối với quản trị nhân lực trong một tổ chức 12
II. 3 Các yếu tố ảnh hưởng tới tuyển dụng. 13
1. Môi trường bên trong. 13
2. Môi trường bên ngoài. 14
II. 4 Phân tích công việc là cơ sở của tuyển dụng lao động. 14
II. 5 Quá trình tuyển dụng: 17
1. Quá trình tuyển mộ. 17
2. Quá trình tuyển chọn: 20
I.3 Thực trạng của công tác tuyển dụng của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. 30
1. Thực trạng của công tác tuyển dụng thời kỳ trước đổi mới. 30
2. Thực trạng tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp nhà nước sau đổi mới. 30
III. Vai trò của công tác chuẩn bị nhân lực. 32
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NHƯ THANH- DÂY CHUYỀN NƯỚC GIẢI KHÁT 33
I- Tổng quan về công ty tư vấn xd và ptnt - nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu như thanh - dây chuyền nước giảI khát 33
I.1. Tổn g quan về công ty tư vấn XD và PTNT 33
1. Quá trình hình thành và phát triển 33
2. Chức năng và nhiệm vụ chính 34
3. Cơ cấu tổ chức quản lí bộ máy doanh nghiệp 34
4. Kết quả kinh doanh 36
I. 2. Tổng quan về nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu như thanh 37
1. Căn cứ pháp lý và địa điểm xây dựng 37
2. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án nhà máy 37
3. Sản phẩm và cơ cấu sản phẩm 38
4. Qui trình công nghệ 39
5. Thiết bị và thời hạn sản xuất 41
6. Cơ cấu tổ chức bộ máy 43
II. phân tích thực trạng công tác chuẩn bị nhân lực cho dự án nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu như thanh - dây chuyền nước giải khát 44
II.1Thực trạng công tác kế hoạch hoá (hoạch định) nhân lực cho dự án 44
1. Xác định chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm sản xuất của nhà máy- dây chuyền chế biến nước giải khát 44
2. Dự báo nhân sự cho dây chuyền chế biến nước giải khát 44
3. Dự báo cung nguồn nhân lực. 47
4. Một số chính sách được Công ty đưa ra nhằm chuẩn bị nhân lực cho nhà máy: 47
5 Thực hiện các kế hoạch. 47
6. Các phương pháp dự báo: 52
II.2.Thực Trạng của công tác tuyển dụng 53
1. Tiến trình thực hiện công tác phân tích công việc tại nhà máy : 53
2. Xác định loại và số lượng công nhân viên được tuyển: 53
3. Quá trình tuyển dụng. 54
4. Hình thức tuyển dụng: 61
II.3 Đánh giá về công tác chuẩn bị nhân lực cho dự án nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Như Thanh - Dây chuyền chế biến nước giải khát. 61
1. Trong công tác hoạch định (kế hoạch hoá nguồn nhân lực). 62
2. Trong công tác tuyển dụng. 62
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NHƯ THANH - DÂY CHUYỀN NƯỚC GIẢI KHÁT. 65
1 Chiến lược của dự án nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Như thanh 65
2. Một số khó khăn trong công tác chuẩn bị nhân lực cho nhà máy 65
3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác công tác chuẩn bị nhân lực cho dự án nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu như thanh - Dây chuyền nước giải khát. 66
KẾT LUẬN 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/cong-tac-chuan-bi-nhan-luc-cho-du-nha-may-che-bien-thuc-pham-nhu-thanh-41823/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang