Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết

ngocmai209 | 13:15 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU.

Nguồn nhân lực rất quan trọng, nó là cơ sở quyết định sự thắng lợi của mỗi tổ chức. Một tổ chức dù có nguồn tài chính phong phú, nguồn tài nguyên (vật tư) dồi dào với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại cũng sẽ trở lên vô vị nếu thiếu nhân tố con người. Con người ở đây không phải nói một cách chung chung mà phải quan tâm đến số lượng và chất lượng của nó hay chính là nói đến năng lực và hiệu suất làm việc của người lao động. Khi một người không đủ trình độ được thuê mướn một cách thiếu thận trọng vì sự lựa chọn kém, anh ta sẽ trở thành gánh nặng đối với tổ chức. Chính vì vậy, chiến lược tuyển dụng lao động trở thành chiến lược then chốt trong bất kỳ một tổ chức nào.

Hiện nay, vấn đề tuyển dụng nguồn nhân lực chưa thực sự được quan tâm ở nhiều công ty nói chung và công ty Gốm xây dựng Đoàn kết nói riêng. Hậu qủa là công ty chưa có được đội ngũ công nhân viên có chất lượng cao, hợp lý, vẫn có nhiều trường hợp người không phù hợp với việc, phải bố trí, đào tạo lại lao động, năng suất chất lượng và hiệu quả chưa cao. Đây chính là vấn đề mà cán bộ công ty cần phải xem xét, giải quyết. Để góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của công ty hiện nay em chọn đề tài nghiên cứu: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết ."

Thực chất của việc nghiên cứu đề tài là sử dụng các kết quả của phân tích công việc, kế hoạch hoá nguồn nhân lực và đánh giá thực hiện công việc của người lao động làm cơ sở để hoàn thiện hơn công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết nhằm phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, góp phần tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường, củng cố vị trong cạnh tranh.
Để tiến hành nghiên cứu đề tài, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng là: phương pháp phân tích, tổng hợp tầi liệu, giáo trình và các tài liệu tham khảo khác và quan tâm nhiều đến quan sát, phỏng vấn, thu thập những thông tin thực tế trong quá trình tuyển dụng nhân lực tại công ty.

Vì mục đích nghiên cứu là đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết nên trong phạm vi đề tài này em chỉ nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực và các vấn đề liên quan của công ty Gốm xây dựng Đoàn kết cùng một số công ty khác để làm cơ sở so sánh.

Kết cấu đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung bài viết gồm ba phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong các tổ chức.
Phần II: Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực và ảnh hưởng của nó đến sản xuất kinh doanh của công ty Gốm xây dựng Đoàn kết.
Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết.
http://tailieunhansu.com/diendan/f583/mot-so-bien-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-cua-tuyen-dung-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-gom-xay-dung-doan-ket-41519/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang