Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em

Hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em

ngocmai209 | 15:34 | 0 nhận xét
MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH THỨC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung về đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
1.5.1 Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
1.5.2 Đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 6

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HÌNH THỨC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI PHÒNG KINH DOANH TOUR DU LỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 13
DU LỊCH ANH EM 13
2.1 Phương pháp nghiên cứu các vấn đề 13
2.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 13
2.2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 13
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 13
2.2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em và phòng kinh doanh tour du lịch 13
2.2.2 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hình thức đãi ngộ nhân sự tại phòng kinh doanh tour du lịch Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 19
2.3 Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập về hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 20
2.3.1 Tình hình nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 20
2.3.2 Các hình thức đãi ngộ nhân lực tại tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 21

Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ SUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HÌNH THỨC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI PHÒNG KINH DOANH TOUR DU LỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ANH EM 25
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 25
3.1.1 Ưu điểm và nguyên nhân 25
3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân 26
3.2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 27
3.2.1 Các đề xuất nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 27
3.2.2. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 32
http://tailieunhansu.com/diendan/f585/hoan-thien-hinh-thuc-dai-ngo-nhan-luc-tai-phong-kinh-doanh-tour-du-lich-cua-cong-ty-co-phan-thuong-mai-dich-vu-va-du-lich-anh-em-41882/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang