Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Sữa quốc tế - IDP

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Sữa quốc tế - IDP

ngocmai209 | 23:05 | 0 nhận xét
Phần 1: LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Tuyển dụng là một trong những kỹ năng thiết yếu của người quản lý, và cũng là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng và bền vững của tổ chức. Thành công của hầu hết các công ty ngày nay phụ thuộc chủ yếu vào tài sản con người hơn là tài sản vật chất. Nhà xưởng, thiết bị, máy móc, công nghệ, cơ sở sản xuất có thể mua được, nhưng bí quyết và tài năng của con người để thực hiện công việc thì khó kiếm hơn nhiều, và không phải lúc nào cũng có thể mua được bằng tiền. Không sắp xếp được đúng người, đúng việc, phòng ban hay tổ chức không thể làm việc hiệu quả được. Quyết định tuyển dụng tốt tạo điều kiện cho việc thực hiện công việc hiệu quả của nhân viên, của nhóm và của toàn bộ tổ chức. Trái lại, quyết định tuyển dụng tồi sẽ kéo năng lự làm việc xuống thấp và gây nhiều tốn kém để điều chỉnh.

Xuất phát từ vai trò của công tác tuyển dụng nhân sự, em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Sữa quốc tế - IDP” nhằm tìm hiểu, đánh giá, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng của công ty.

2. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu, hệ thống hoá lý luận về vấn đề tuyển dụng nhân sự
- Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự

3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
- Phương pháp: phân tích, đánh giá, tổng hợp từ số liệu thu thập, quan sát và phỏng vấn.
- Phạm vi nghiên cứu: công ty cổ phần Sữa quốc tế với số liệu các năm 2005 đến năm 2008.

4. Kết cấu của đề tài
- Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tuyển dụng nhân sự
- Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần sữa quốc tế
- Chương 3: Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Sữa quốc tế.

MỤC LỤC

Phần 1: LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu 1
4. Kết cấu của đề tài 2
Phần 2: NỘI DUNG 3
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tuyển dụng nhân sự 3
1. Các khái niệm 3
1.1. Tuyển dụng 3
1.2. Tuyển mộ 3
1.3. Tuyển chọn 3
2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 3
3. Quá trình tuyển dụng nhân sự 4
3.1. Quá trình tuyển mộ 4
3.1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ 4
3.1.2. Tìm kiếm người xin việc 6
3.1.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ 6
3.2. Quá trình tuyển chọn 6
3.2.1. Các bước của quá trình tuyển chọn 6
3.2.2. Đánh giá quá trình tuyển chọn 9
4. Cơ sở của tuyển dụng nhân sự 10
5. Công cụ và phương tiện của tuyển chọn 10
6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng 10
6.1. Môi trường bên ngoài 10
6.2. Môi trường bên trong 11
7. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng nhân sự 11
Chương II: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần sữa quốc tế- IDP 13
1. Tổng quan về công ty cổ phần sữa quốc tế 13
1.1. Giới thiệu chung về công ty 13
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 14
1.3. Cơ cấu lao động của công ty 15
1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 19
2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần sữa quốc tế - IDP 20
2.1 Mục tiêu của công ty trong thời gian tới 20
2.1.1 Mục tiêu về sản xuất kinh doanh 20
2.1.2 Mục tiêu về nhân sự 21
2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng của công ty 21
2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự của công ty 21
2.2.2 Quy trình và cơ sở tuyển dụng của công ty 25
2.2.3 Nguồn và phương pháp tuyển mộ công ty đang áp dụng 27
2.2.4 Công cụ và phương tiện công ty đang áp dụng trong tuyển chọn nhân sự 32
2.2.5 Quá trình tuyển chọn của công ty 33
3. Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty IDP 38
3.1 Đánh giá 38
3.1.1Đối với chất lượng nguồn nhân lực 38
3.1.2 Đối với thực hiện công việc 39
3.1.3 Chi phí cho quá trình tuyển dụng 40
3.2 Nguyên nhân 42
Chương III: Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần sữa quốc tế 44
1. Các kiến nghị hoàn thiện quy trình và cơ sở tuyển dụng 45
2. Các biện pháp về nguồn và phương pháp tuyển mộ 45
3. Các kiến nghị hoàn thiện công cụ và phương tiện sử dụng trong tuyển chọn 46
4. Kiến nghị hoàn thiện quá trình tuyển chọn 46
5. Kiến nghị về tổ chức nói chung và phòng Hành chính tổng hợp nói riêng 46
6. Các biện pháp khác 47
Phần 3: KẾT LUẬN 48
http://tailieunhansu.com/diendan/f583/hoan-thien-cong-tac-tuyen-dung-nhan-su-tai-cong-ty-co-phan-sua-quoc-te-idp-41815/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang