Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác phân tích công việc ở Công ty TNHH Thể thao CMTD

Hoàn thiện công tác phân tích công việc ở Công ty TNHH Thể thao CMTD

Nguyen Hung Cuong | 10:17 | 0 nhận xét
http://tailieunhansu.com/diendan/f400/hoan-thien-cong-tac-phan-tich-cong-viec-o-cong-ty-tnhh-thao-cmtd-44321/

LỜI NÓI ĐẦU
Mục tiêu lớn nhất của một công ty, doanh nghiệp đó chính là hoạt động làm sao đạt lợi nhuận cao nhất. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận và đủ sức cạnh tranh trên thương trường thì công ty phải đặt ra được các kết hoạc mục tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể, rõ ràng, chi tiết từ ngắn hạn đến trung hạn và dài hạn. Từ đó Công ty phải chú ý và đánh giá đúng các nguồn lực của mình như: Vốn, công nghệ, tài sản(đất đai – nhà xưởng, máy móc, thiết bị, thương hiệu,…) và nguồn nhân lực. Trong đó, nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của tổ chức, là tác nhân tích cực, góp phần tích luỹ vốn và khai thác các nguồn lực tự nhiên. Thúc đẩy sự lớn mạnh và phát triển của Công ty. 

Muốn có một đội ngũ nhiên viên có chất lượng cao, hoàn thành được mục tiêu của Công ty, điều quan trọng nhất là phải phân tích đúng công việc, tuyển chọn đúng người vào đúng việc thì hiệu quả và năng suất lao động sẽ được nâng cao, thúc đẩy sự phát triển của Công ty về lâu về dài.

Phân tích công việc là cơ sở để chủ động trong sản xuất và kinh doanh, nâng cao chất lượng lao động, tiết kiệm tiền lương trong giá thành, giải quyết việc làm cho cán bộ nhân viên trong Công ty tiết kiệm mà vẫn đạt hiệu quả lao động cao nhất, đồng thời đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Hạn chế được sự ảnh hưởng tiêu cực của tính bất ổn định, tính mùa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động về sắp xếp nhân sự để sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ và mục tiêu được đạt ra. Qua đó, Công ty còn biết được một trong năm nguồn lực quan trọng của mình ở hiện tại, tương lai và kế hoạch nguồn nhân lực ra sao.

Xuất phát từ lý do đó em đã chọn đề tài:
“ Hoàn thiện công tác phân tích công việc ở Công ty TNHH Thể thao CMTD”.
Đề tài đã đề cập đến việc nghiên cứu cụ thể về công việc của nhân viên trong công ty, phân tích cụ thể công việc của nhân viên công ty TNHH Thể thao CMTD bằng một số phương pháp khoa học như; Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp suy luận, phương pháp suy luận, phương pháp phỏng vấn, quan sát thực tế, ….. nhằm đưa ra các nhận xét đánh giá nhằm giải quyết các khó khăn và tồn tại về công tác phân tích công việc tại Công ty TNHH Thể thao CMTD. Các xác định chất lượng công việc, cân đối xác định nhân lực đáp ứng yêu cầu của công việc hiện tại và tương lai, tránh lãng phí nguồn nhân lực.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo chuyên đề tốt nghiệp được chia làm ba phần chính:
Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Phần II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Ở CÔNG TY TNHH THỂ THAO CMTD.
Phần III. PHƯƠNG HƯỚNG BIỆN PHÁP CẢI TIẾN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Ở CÔNG TY TNHH THỂ THAO CMTD.

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Nguyễn Vinh Giang và toàn thể Ban lãnh đạo cũng như các anh chị ở Công ty TNHH Thể thao CMTD đã giúp đỡ em hoàn thành tốt quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo chuyên đề tốt nghiệp này.
Do những hạn chế về năng lực và nguồn tài liệu viết bài nên bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy các cô và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 2
I CÁC KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ 3
1. Các khái niệm 3
1.1 Khái niện công việc 3 1.2 Thiết kế công việc 3
1.3 Phân tích công việc 4
2. Vai trò nội dung nghiên cứu 6
3. Nội dung nghiên cứu 9
3.1 Thông tin để thực hiện phân tích công việc 9
3.2 Phương pháp thu thập thông tin phân tích cv 10
3.3 Trình tự thực hiện phân tích công việc 11
II CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 13
1. Phương pháp trên cơ sở đánh giá thực hiện các chức năng 13
2. Phương pháp bảng câu hỏi phân tích chức vụ 13
3. Phương pháp phân tích công việc theo chức vụ kỹ thuật 14
III NỘI DUNG CHÍNH CỦA BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 15
1. Thế nào là bản mô tả công việc? 15
2. Tại sao lại cần thiết phải có bản mô tả công việc 15
3. Những thông tin mà bản mô tả công việc cần có 16
4. Cần phải chuẩn bị bản mô tả công việc như thế nào 16
5. Nội dung chính của bản tiêu chuẩn công việc 18
6. Sự cần thiết phải phân tích công việc 22
Phần II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Ở CÔNG TY TNHH THỂ THAO CMTD 24
I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THỂ THAO CMTD 24
1. Qúa trình hình thành 24
2. Nghành nghề kinh doanh 24
3. Vốn điều lệ 24
4. Quá trình phát triển 25
II TÌNH HÌNH THỤC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỂ THAO CMTD
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua ………. 25
2. Phân tích một số chỉ tiêu 27
III ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY … 29
1. Đặc điểm về cơ sở vật chất 29
2. Đặc điểm nghành nghề kinh doanh 29
3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức lao động của công ty 31
3.1 Cơ cấu tổ chức 31
3.2 Mối quan hệ giữa các phòng chức năng 38
3.3 Đặc điểm lao động 38
IV PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Ở CÔNG TY TNHH THỂ THAO CMTD 39
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích công việc ở công ty 39
2. Thực trạng công tác phân tích công việc tại công ty 42
3. Đánh giá và yêu cầu cần khắc phục 45

Phần III PHƯƠNG PHÁP, BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN PHÂNT ÍCH LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY 47
I PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 47
1. Định hướng phát triển 47
1.1 Mục tiêu 47 
1.2 Phân tích ma trận sowt 47
1.3 Giải pháp 51
2. Định hướng về công tác phân tích công việc ở công ty 53
II BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH … 53
1. Cơ sở để thực hiện giải pháp 53
2. Biện pháp thực hiện 54
3. Hoàn thiện bản mô tả công việc ở cty 70
3.1 Nhân viên kinh doanh 70
3.2 Trưởng bộ phận bán hàng 71
3.3 Nhân viên bán hàng 75

KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang