Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần tmdv viễn thông trường thành

Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần tmdv viễn thông trường thành

Ngọc Mai | 11:02 | 0 nhận xét
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
“ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VIỄN THÔNG TRƯỜNG THÀNH”

1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
Trong thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, đội ngũ nhân viên có thể quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Chắc chắn doanh nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn đối thủ cạnh tranh nếu có một đội ngũ lao động có chất lượng cao ( có chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp cao, thái độ làm việc tốt và gắn bó với doanh nghiệp). Thị trường lao động càng cạnh tranh gay gắt, thì người lao động càng có nhiều cơ hội để lựa chọn chỗ làm. Điều này khiến cho doanh nghiệp ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc duy trì và quản lý nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng cao. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là không chỉ thu hút mà còn phải tạo động lực và giữ chân các nhân viên. Ngày nay, nhu cầu về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động từng bước được nâng cao. Người lao động mong muốn được thỏa mãn những nhu cầu của mình, những mong muốn của nhân viên không được thỏa mãn thì những mong đợi của chủ doanh nghiệp đối với họ cũng khó có thể thực hiện được. Do vậy, mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực phải thỏa mãn mong muốn của cả hai. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực với hiệu quả sản xuất kinh doanh, nên ban lãnh đạo công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành đã rất quan tâm đến vấn nâng cao chất lượng đãi ngộ tài chính cho người lao động, coi đây là mục tiêu chiến lược để công ty không ngừng phát triển và khẳng định vị trí trên thị trường.

Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành, cũng là thời gian mà em đã nghiên cứu và thấy được rằng thực trạng đãi ngộ về tài chính tại công ty còn nhiều thiếu sót chưa thực sự thoả mãn nhân viên. Qua một số kết quả điều tra phỏng vấn ta thấy điều này cũng do một phần là doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty còn chưa cao. Bên cạnh đó là công tác tổ chức các chính sách đãi ngộ về tài chính của công ty chưa rõ ràng, công khai hoá. Mức lương cho nhân viên tại công ty chưa thực sự tương xứng với năng lực bản thân nhân viên. Và một sự thật hiển nhiên rằng công ty nếu có chính sách đãi ngộ nhân sự, có chính sách tiền lương, tiền thưởng,… cao, phù hợp với năng lực và chuyên môn của họ thì sẽ lôi kéo được họ. Hay nói cách khác việc doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu người lao động, đặc biệt là về tài chính sẽ giúp cho họ chiếm được lợi thế về lao động, có trình độ về tay nghề và chuyên môn cao giúp cho tổ chức ngày càng phát triển đi lên. Tuy nhiên để thực hiện được điều này tưởng chừng như rất dễ dàng, doanh nghiệp nào cũng có thể đáp ứng được cho người lao động. Trên thực tế lại rất khó khăn. Thực trạng đãi ngộ tài chính tại các doang nghiệp Vịêt Nam hiện nay còn chưa thực sự thoả mãn nhu cầu người lao động. Việc trả lương cho nhân viên còn chưa xứng đáng với năng lực thực sự mà họ bỏ ra. Bên cạnh đó sự công khai minh bạch trong các hình thức trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty chưa được công khai hoá một cách rõ ràng gây ra sự nghi ngờ về việc trả lương cho nhân viên tại công ty. Chính vì thế việc xây dựng một chính sách đãi ngộ về tài chính cụ thể là về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp… cần được xác lập lại một cách rõ ràng, minh bạch sẽ góp phần làm động lực khuyến khích nhân viên làm việc tại công ty, nâng cao hiệu quả lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty là rất quan trọng. Vì vậy em xin lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành” cho luận văn tốt nghiệp của mình, với mục đích góp phần hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính cho người lao động tại công ty. Cũng qua việc nghiên cứu đề tài và làm đề tài này đã giúp ích cho em có thêm nhiều kiến thức về vấn đề đãi ngộ nhân sự, đặc biệt là về vấn đề đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp, đây cũng là bước khởi đầu giúp em nâng cao hơn nữa vốn kiến thức để khi tốt nghiệp ra trường hoà nhập vào công việc tốt hơn.

1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài:
Qua một thời gian ngắn thực tập tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành từ mong muốn giải quyết vấn đề khó khăn mà công ty gặp phải, tôi đã lựa chọn đề tài “hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành”
Đề tài tập trung giải quyết vấn đề đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành. Cụ thể là đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác đãi ngộ tài chính tại công ty, trên cơ sở đó tìm ra các vấn đề và những phương án nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty

1.3. Các mục tiêu nghiên cứu
Luận văn được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:
- Tóm lược một số lý thuyết cơ bản về vấn đề đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp
- Phân tích thực trạng công tác …và vấn đề công ty đang gặp phải đó là việc đãi ngộ tài chính của công ty còn yếu kém.
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính cho người lao động tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trương Thành.

1.4. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Giới hạn nghiên cứu của đề tài là trong phạm vi công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành bao gồm tất cả các bộ phận, phòng ban trong công ty, đối tượng nghiên cứu là toàn thể nhân viên trong công ty .
- Về thời gian: Nghiên cứu dữ liệu trong khoảng thời gian 3 năm từ năm 2007 – 2009 và lấy dữ liệu là năm 2009 là năm phân tích.
- Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề về thực trạng đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành.

1.5. Kết cấu luận văn
Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt, phụ lục kết cấu bài luận văn gồm có 4 chương:
+ Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành”
+ Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về đãi ngộ tài chính của doanh nghiệp
+ Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành”
+ Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành”
http://tailieunhansu.com/diendan/f585/hoan-thien-cong-tac-dai-ngo-tai-chinh-tai-cong-ty-co-phan-tmdv-vien-thong-truong-thanh-43210/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang